ZABURZENIA OSOBOWOŚCI A UZALEŻNIENIE

30 grudnia, 2021

U osób używających substancji psychoaktywnych objawy zaburzeń psychicznych są bardzo często spotykane. W grupie osób zmagających się z dwoma chorobami na raz (mając na myśli zaburzenie psychiczne plus uzależnienie od substancji psychoaktywnych) często ciężko jest je rozpoznać, przez co, kiedy zdiagnozowane jest jedno z zaburzeń bywa, że drugie zostaje przeoczone. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie obu problemów by wprowadzić odpowiednie leczenie.

Podwójne rozpoznanie dotyczy osób, u których współwystępują zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu i nikotyny) i poważne zaburzenia psychiczne np.: zaburzenia afektywne, schizofrenia, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne.

Podczas leczenia osób podwójnie zdiagnozowanych trzeba dobrać odpowiednią terapię do danego pacjenta indywidualnie, ponieważ dla jednej osoby będzie lepsze zajęcie się najpierw jednym problemem potem drugim, u drugiej oboma na raz. Trzeba dojść do tego co było pierwsze czy uzależnienie, czy choroba psychiczna i które zaburzenie przyczyniło się do rozwoju drugiego.

Takie objawy jak lęk, obniżony nastrój często występują u osób uzależnionych, ale obraz tych objawów może być zakłócony przez używanie środków psychoaktywnych na przykład u osób lękowych i depresyjnych. Ciężko jest określić na ile te zaburzenia są nasilone poprzez używanie substancji psychoaktywnych a jaki stopień ich nasilenia występuje z powodu choroby psychicznej. Niektóre objawy ostrych zaburzeń psychicznych są wywoływane przez substancje psychoaktywne i ustępują po uzyskaniu abstynencji. U osób u których objawy są powodowane chorobą psychiczną pomimo utrzymywania abstynencji utrzymują się.

Część osób używanie substancji psychoaktywnych zaczyna lata przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby psychicznej. To właśnie używanie środków psychoaktywnych często przyczynia się do pobudzenia uśpionej w danej osobie choroby np.: schizofrenii lub zaburzeń afektywnych. Inne osoby, sięgają po środki psychoaktywne chcąc złagodzić nieprzyjemne objawy choroby psychicznej lub zmniejszyć objawy skutków ubocznych leków psychotropowych. Przyczyniają się w ten sposób do nasilenia zaburzeń psychicznych, zaostrzania ich i nawrotów choroby psychicznej. Często prowadzi to do trudności w współpracy w leczeniu i przerwaniu przyjmowania leków w efekcie czego pojawia się konieczność hospitalizacji pacjenta.

Nadużywanie substancji psychoaktywnych powoduje nasilenie się zachowań agresywnych, tendencji samobójczych, ryzykownych zachowań seksualnych. Współwystępowanie obu zaburzeń prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia i rozwoju chorób somatycznych takich jak choroby układu krążenia czy cukrzyca. Nadmierne picie alkoholu i przyjmowanie leków podnosi ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby oraz HIV.

Bokisz Edyta

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691+48 519 087 892

Napisz do nas

biuro@awes.pl

Zadzwoń teraz