Wszystko co powinieneś wiedzieć o DDA

4 maja, 2021

Dzieciństwo kojarzy się z beztroską, zabawą, a także najlepszymi latami z całego życia,
jednakże nie wszystkie dzieci spotyka ten sam los. Dzieci dorastające w domach, w których
nadużywany jest alkohol, wykształcają w sobie zachowania, które pozwalają im na
przetrwanie w życiu codziennym. To właśnie te zachowania pomagają im funkcjonować w
domu, w którym nie może czuć się bezpiecznie. Czym dokładnie jest syndrom DDA?
Odpowiedź można znaleźć poniżej!


Syndrom DDA – co to jest?


Syndromem DDA nazywa się syndrom występujący u dorosłych dzieci alkoholików. Jest to
zbiór zachowań, które wykształcają się w celu przetrwania. Życie dzieci w domach, w
których priorytetem jest alkohol, odbiega od tych, które dorastają w domu pełnym miłości.
Cechy, które wykształca w sobie dziecko, aby przetrwać, nie pomagają mu w normalnym
funkcjonowaniu jako dorosły. Dzieciństwo w takim domu to ciągły chaos, w którym niełatwo
odnaleźć się maluchowi. W zależności od charakteru i psychiki dziecka, DDA może
wyrządzić ogromne szkody, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie w dorosłości.


Jak rozpoznać DDA?


Nie u wszystkich dzieci, które dorastają w dysfunkcyjnym domu, wykształca się syndrom,
nazywany w skrócie DDA. Odpowiada za to przede wszystkim psychika, jak i charakter
dziecka. U niektórych dzieci zaobserwowano odporność psychiczną, która wykształca się w
tego typu sytuacjach. Nie wszyscy jednak radzą sobie dobrze z uzależnieniem rodziców.
Syndrom DDA może objawiać się u dziecka na różne sposoby, wyróżnia się jednak
konkretną grupę cech, która charakteryzuje dziecko z rodziny dysfunkcyjnej.


Objawy DDA


Niskie poczucie własnej wartości jest najczęściej występującym symptomem świadczącym o
wychowaniu się w dysfunkcyjnym domu. Spowodowane jest ono brakiem poczucia
bezpieczeństwa, a także doświadczaniem upokarzania, lub przemocy. U takiego dziecka
zaczyna pojawiać się schemat, w którym negatywne myśli kieruje wobec siebie, a także
obwinia się za wszelkie niepowodzenia.
Objawami DDA jest także poczucie osamotnienia, lub ciągłego cierpienia. Domu, w którym
na pierwszym miejscu stawia się alkohol, dziecko zaczyna się wstydzić, przez co trudniej
nawiązać mu kontakty z rówieśnikami. Takim maluchom trudno też o poczucie szczęścia,
czy też satysfakcji z własnych sukcesów.
Problem z wyrażaniem własnych emocji mają nie tylko w okresie dzieciństwa, lecz przenosi
się to na ich dorosłe życie. Skutkuje to często nieumiejętnością poradzenia sobie w
sytuacjach stresujących.

Dzieci wychowujące się w domach dysfunkcyjnych, mają problem z wyrażaniem własnych
potrzeb, a także stawianiem granic. Dzieciństwo, w którym ich potrzeby nie były realizowane
w odpowiedni sposób, sprawiło, że nie wiedzą, jak uzyskać to, czego najbardziej potrzebują.
Równie trudne dla nich są relacje międzyludzkie, bowiem mają często problem z własnymi
emocjami, a także nie umieją umiejętnie rozpoznawać ich u rówieśników. To z kolei może
prowadzić do izolacji, która tylko pogłębia poczucie osamotnienia i sprawia, że człowiek
zaczyna być bardziej zagubiony, niż dotychczas. Syndrom DDA – do czego prowadzi?
Dorosłe dzieci alkoholików muszą zmagać się z wieloma problemami, szczególnie wtedy,
gdy nie otrzymują niezbędnej im pomocy. Syndrom DDA prowadzi do wielu zaburzeń, nie
tylko psychosomatycznych, lecz także fizycznych. Najczęściej pojawiającymi się
zaburzeniami u dorosłych dzieci alkoholików, to zaburzenia:
● lękowe;
● odżywiania;
● depresyjne;
● uzależnień;
● afektywne.
Syndrom DDA jest ogromnym problemem w życiu każdego człowieka, który się z nim
zmaga. Zaburzenia, które występują i rozwijają się od najmłodszych lat, mogą skutkować
tragedią. Poczucie osamotnienia w problemie prowadzi do izolacji, która natomiast może
powodować napady agresji. Dorosłym dzieciom alkoholików trudniej zapanować nad
własnymi emocjami, dlatego ciągle odczuwają chęć posiadania kontroli nad innymi. Jest to
wykształcony przez lata mechanizm, który pozwalał im przetrwać w przemocowym domu.


Syndrom DDA – jak leczyć?


Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ogromny wpływ na ich dorosłe życie, ma okres
dojrzewania w domu, w którym jedno z rodziców ma problem alkoholowy. Zrozumienie istoty
problemu, a także chęć jego eliminacji jest podstawowym krokiem ku lepszej przyszłości.
Każdy, kto wychowywał się w dysfunkcyjnym domu, powinien otrzymać należną mu pomoc.
Istnieje wiele metod pomocy oferowanej przez specjalistów, jednakże terapia jest najbardziej
kluczowa. Dorosły musi zrozumieć, iż jego obecne zachowania, są skutkiem niedostatku w
dzieciństwie. Istnieją terapie zarówno indywidualne, jak i grupowe. Zalecane jest
uczęszczanie na każdą z nich, bowiem można spojrzeć na problem w zupełnie inny sposób.
Grupowa terapia pozwala oswoić się z faktem, iż w społeczeństwie mnóstwo ludzi boryka
się z tym problemem. Indywidualna terapia pomaga natomiast zrozumieć samego siebie, a
także odkryć własne potrzeby. Poczucie bycia niewystarczająco dobrym potrafi dotkliwie
niszczyć życie mądrych, oraz wartościowych ludzi, warto więc zadbać o własne zdrowie
psychiczne już teraz

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 519 087 892

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691

Zadzwoń teraz