TRZEŹWIENIE A ABSTYNENCJA

15 grudnia, 2021

Trzeźwienie = wychodzenie z uzależnienia = zdrowienie – proces ten trwa przez całe życie.

Trzeźwienie to wszelkie działania jakie podejmujemy dążąc do uzyskania abstynencji.
Na te działania składają się:

– cele, które stawiamy sobie na każdym z etapów zmiany,

– odzyskiwanie nadziei i optymizmu,

– walka z własnymi ograniczeniami,

– poprawa relacji z najbliższymi, wykonywanie ról rodzinnych,

– dążenie do poprawy zdrowia, np.: zmniejszanie częstości zażywania substancji i wielkości zażywanych dawek, okresy utrzymania abstynencji, radzenie sobie ze stresem itp.,

– znajomość zasobów i czynników ryzyka,

– podjęcie pracy zawodowej,

– poprawa jakości życia,

– poprawa funkcjonowania społecznego,

– wykorzystywanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów do rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem oraz zmniejszania szkód z niego wynikających,

– aktywne radzenie sobie z podatnością na nawroty,

– czas, w którym osoba uzależniona wraz za pomocą terapii dokonuje wielu różnych zmian w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Bokisz Edyta

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 519 087 892

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691

Zadzwoń teraz