Skutki alkoholizmu

25 września, 2017

Nadużywanie alkoholu niesie za sobą przykre konsekwencje zdrowotne, psychiczne i społeczne. Część tych skutków jest odwracalna, ale niektóre powodują niestety nieodwracalne zmiany w organizmie człowieka bądź znacząco podnoszą ryzyko chorób śmiertelnych, w tym nowotworów. Lista przykrych konsekwencji zdrowotnych, na jakie narażeni są alkoholicy jest bardzo długa. Tutaj wymienimy te najważniejsze.

Skutki nadużywania alkoholu w układzie pokarmowym:
 • biegunki,
 • refluks,
 • żylaki przewodu pokarmowego,
 • nudności,
 • wzdęcia,
 • zespół Mallory’ego-Weisa (krwiste wymioty),
 • stłuszczenie wątroby (odwracalne),
 • zapalenie wątroby,
 • marskość wątroby (nieodwracalna),
 • ostre zapalenie trzustki,
 • przewlekłe zapalenie trzustki.

Alkohol blokuje wchłanianie substancji odżywczych i mineralnych, dlatego u alkoholików często występuje anemia. Inne konsekwencje dla układu krążenia to: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, zwiększone ryzyko zawału i udaru. Wieloletnie nadużywanie alkoholu doprowadzić może również do uszkodzeń w układzie nerwowym, czego objawem są niedowłady, porażenia, zanik czucia.

Skutki alkoholizmu w psychice:
 • halucynacje,
 • paranoja alkoholowa (zespół Otella – chorobliwa zazdrość),
 • zespół Korsakowa i encefalopatia Wernickiego – zaburzenia pamięci świeżej, mieszanie się konfabulacji z faktami,
 • depresja.

Wpływ alkoholu na układ rozrodczy i życie seksualne

Nadużywanie alkoholu powoduje obniżenie libido u obydwu płci. Mężczyźni doświadczają zaburzeń erekcji (w tym całkowitej impotencji), a kobiety mogą odczuwać zaburzenia miesiączkowania, z przedwczesną menopauzą włącznie.

Alkohol a nowotwory

Nadużywanie alkoholu sprzyja rozwojowi procesów nowotworowych. Jest to wciąż przedmiotem badań naukowców, jednak już teraz wykazano związek pomiędzy alkoholizmem a nowotworami: piersi, jelita grubego, trzustki, wątroby, przełyku, jamy ustnej, gardła i krtani.

Społeczne konsekwencje alkoholizmu

Tu należy wymienić konsekwencje uzależnienia w sferze rodzinnej i zawodowej. Alkoholik przestaje podejmować świadome i racjonalne decyzje. Zaczyna wycofywać się z życia rodzinnego. Zanika poczucie bliskości, pojawiają się kłótnie i nieporozumienia. Nadużywanie alkoholu jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów w Polsce. Rozstanie z partnerem to jedno, ale alkoholicy na ogół tracą też kontakt ze swoimi dziećmi. Podobnie jest w przypadku znajomych i przyjaciół. Osoba uzależniona staje się coraz bardziej odizolowana.

W sferze zawodowej osoba uzależniona coraz częściej popełnia błędy i nie wywiązuje się właściwie ze swoich obowiązków, co skutkuje utratą zaufania ze strony pracodawcy. Spóźnienia, nieobecności, częste zwolnienia lekarskie i wreszcie, absolutnie naganne, przystąpienie do wykonywania obowiązków służbowych pod wpływem alkoholu doprowadzają do utraty pracy. Wśród społecznych konsekwencji alkoholizmu warto wymienić również skłonność do popadania w konflikt z prawem (bójki, kradzieże, zakłócanie porządku itp.), a także problemy finansowe (długi).

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwraca uwagę, że alkohol zajmuje 3. miejsce wśród czynników najbardziej zagrażających zdrowiu populacji. Alkohol w nadmiarze jest trucizną i oddziałuje toksycznie na organizm człowieka. Szukając pomocy w walce z problemem alkoholowym zgłoś się na leczenie odwykowe w prywatnym ośrodku terapii uzależnień.


Zadzwoń do nas. Telefon: +48 691 103 691

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 519 087 892

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691

Zadzwoń teraz