Rodzaje narkotyków

25 lipca, 2019

Z pewnością wielu z nas niejednokrotnie słyszało konkretne nazwy narkotyków – heroina, LSD, może ecstasy. Niezależnie od tego, w jaki sposób działają, stwarzają ogromne niebezpieczeństwo dla zażywających. Warto poznać konkretne rodzaje tych specyfików, aby móc w razie potrzeby dostrzec konkretne objawy działania narkotyków u bliskich czy znajomych.

Trudno jest oczywiście przywołać tu wszystkie rodzaje tego typu substancji – są ich setki. Jednak można je pogrupować chociażby ze względu na sposób działania. W ogólnej nomenklaturze wspomina się o trzech grupach – stymulantach, depresantach i halucynogenach.

Pierwsze z nich wpływają przede wszystkim na ośrodkowy układ nerwowy oraz mózg, stymulując je do konkretnych zachowań. Ogólnie można powiedzieć, że wywołują w człowieku zachowania psychoaktywne, co jednak u każdego człowieka może objawiać się inaczej. Dlatego po zażyciu tego samego narkotyku niektórzy mogą odczuwać głębokie szczęście, a inni przejawiać zachowania agresywne.

Depresanty działają odwrotnie do stymulantów – mają za zadanie wyciszyć daną osobę, co w fizjologii oznacza spowolnienie pracy układu nerwowego oraz mózgu. Zazwyczaj nie powodują omamów wzrokowych ani słuchowych, chyba że dana osoba będzie nadużywać konkretnych substancji.

Trzecią grupą są halucynogeny. Są one zażywane właśnie po to, aby doświadczyć omamów słuchowych bądź wzrokowych. W rezultacie uzależniony słyszy i widzi rzeczy, których nie ma w rzeczywistości. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ narkotyki tego rodzaju radykalnie zaburzają postrzeganie rzeczywistości. To z kolei stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno osoby zażywającej daną substancję, jak i dla otoczenia.

Innym podziałem narkotyków jest ten uwzględniający szkodliwość poszczególnych substancji. Jest to podział stosunkowo popularny, choć nie każdy ma świadomość, czym różnią się od siebie obie grupy. Możemy tu wyróżnić narkotyki miękkie i twarde.

Narkotyki miękkie uznaje się za nieco mniej szkodliwe, choć należy pamiętać, że przy stosowaniu tego typu substancji zawsze niesie za sobą ogromne ryzyko. Dla wielu osób stanowią one także wstęp do zażywania kolejnych, twardych już narkotyków.

Do narkotyków miękkich zaliczamy przede wszystkim:

  • marihuanę,
  • ecstasy – zwaną inaczej MDMA,
  • LSD,
  • grzyby halucynogenne.

Wyżej wymienione substancje raczej nie wywołują fizycznego uzależnienia, bądź wywołują je w zdecydowanie mniejszym stopniu.

Zażywanie narkotyków twardych prowadzi do silnego uzależnienia i stanowi realne i duże niebezpieczeństwo ze strony zdrowotnej, ale również społecznej. Ich szkodliwość względem organizmu jest także znacznie większa. Najczęściej do tego typu substancji zalicza się kokainę, amfetaminę czy opioidy (w tym heroinę, kodeinę czy morfinę).

Niezależnie od tego, po jakie narkotyki sięga osoba uzależniona, istnieje szansa na powrót do wolności i zdrowia. Należy jedynie możliwie szybko stawić się do lekarza, a także na kompleksową terapię odwykową, gdzie uzależniony będzie miał pełną opiekę i wsparcie w swojej walce.
Zadzwoń do nas. Telefon: +48 691 103 691

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 519 087 892

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691

Zadzwoń teraz