Rodzaje dopalaczy

25 lipca, 2019

O ile każdy z nas dobrze zna co najmniej kilka nazw popularnych narkotyków, o tyle gdyby zapytać przechodniów na ulicy o nazwy dopalaczy, z pewnością okazałoby się, że niewiele osób może wskazać chociaż jedną nazwę.

Jednym z czynników takiej sytuacji jest nieuświadamianie sobie, jak wielkim zagrożeniem mogą być właśnie te substancje. Historia zna przypadki śmierci z powodu właściwie każdego rodzaju dopalaczy. Dlatego też warto uświadomić sobie, jakie są ich rodzaje i jakie zachowania wywołują. Pamiętaj, dopalacze w niektórych warunkach mogą być nawet groźniejsze od narkotyków – szczególnie wtedy, kiedy będzie się je bagatelizować jako niegroźne.

Rodzaje poszczególnych dopalaczy najczęściej określane są mianem substancji chemicznych, które zawierają. Najbardziej popularnymi rodzajami są:

  • katynony,
  • syntetyczne kannabinoidy,
  • tryptaminy oraz fenyloetyloaminy,
  • opioidy,
  • benzodiazepiny.

Każde z powyższych określeń kryje w sobie dziesiątki różnych substancji psychoaktywnych, wywołujących konkretne zachowania. Ich działanie często jest podobne do narkotyków, dlatego też wśród osób uzależnionych mogą odgrywać podobną rolę, co narkotyki.

Katynony zawierają w sobie substancję działającą na zasadzie stymulacji mózgu i ośrodkowego układu nerwowego. W rezultacie dana osoba po zażyciu tego typu dopalacza staje się bardzo zmotywowana do działania, pełna energii, a także gadatliwa. Może przejawiać także zachowania nadpobudliwe. Osoby także odczuwają większe libido, przez co mogą łatwo wchodzić w nieprzemyślane kontakty seksualne, które mogą być dla nich zagrożeniem.

Istnieją także dopalacze o działaniu podobnym do marihuany – syntetyczne kannabinoidy. Co ważne, po zażyciu tego środka rezultaty mogą być nawet silniejsze niż po wyżej wymienionym narkotyku. Najczęściej osoby po kannabinoidach zdają się trwać w błogości i odprężeniu. W niektó®ych przypadkach mogą także doświadczać halucynacji.

Jeśli chodzi o substancje typowo halucynogenne, to należy wspomnieć tu fenyloetyloaminy oraz tryptaminy. Dopalacze tego rodzaju wywołują omamy słuchowe oraz wzrokowe, a także odczucie radości i pobudzenia. W niektórych przypadkach osoby te mogą również trwać w izolacji.
Stan odcięcia od świata rzeczywistego i pewnego rodzaju znieczulenia na otoczenie to charakterystyczne zachowania dla osób po zażyciu opioidów. Ich działanie przypomina po części skutki przyjęcia morfiny bądź heroiny. Typowy jest także brak zainteresowania światem, a nawet brak reakcji na próby rozmowy.

Benzodiazepiny z kolei wykazują działanie usypiające i uspokajające. Osoby takie mogą również być oporne na jakikolwiek kontakt oraz nie odpowiadać na pytania czy prośby rozmówcy.

Mimo że dopalacze wciąż są lekceważone w zakresie szkodliwości, należy bezwzględnie pamiętać, że zawsze stwarzają ryzyko – zarówno w kontekście szkodliwości zdrowotnej osoby zażywającej, jak również dla otoczenia czy bliskich osób. Warto więc poznać i zapamiętać sposób działania dopalaczy oraz ewentualne zachowania po poszczególnych substancjach. Dzięki temu będziesz mógł na czas pomóc osobie, która wpadnie w niebezpieczny wir zażywania dopalaczy.


Zadzwoń do nas. Telefon: +48 691 103 691

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 519 087 892

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691

Zadzwoń teraz