Pytania o dopalacze

9 października, 2019

Czy dopalacze są mniej groźne niż narkotyki?

Działanie dopalaczy jest tak naprawdę równorzędne do działania narkotyków. Można powiedzieć więcej – z pewnych względów są one groźniejsze. Względami tymi jest przede wszystkim to, że dana osoba najczęściej nie ma do końca świadomości, jaką substancję przyjmuje. To z kolei stwarza duże trudności w diagnozie i leczeniu takiego uzależnionego, a do tego nie wiadomo, na działanie jakich narządów dana substancja miała największy wpływ.

W przypadku każdego nałogu aktualne jest powiedzenie, że „apetyt rośnie w miarę jedzenia”. Kiedy dana osoba zacznie zażywać dopalacze w najmniejszej dawce, z czasem czuje, że ta już mu nie wystarczy, sięga więc po większą dawkę. W rezultacie ciągle zwiększa ilość przyjmowanych substancji, co w końcu prowadzi do zatrucia organizmu lub uzależnienia, objawiającego się różnymi symptomami.

Niebezpieczeństwo związane z dopalaczami jest powodowane także kwestiami prawnymi. Przez długi czas ich posiadanie nie było w żaden sposób karane ani ścigane, a ich zażywanie było legalne. Dlatego też substancje te stały się stosunkowo popularne.

Czy uzależnienie może zacząć się od pierwszego zażycia dopalaczy?

Każde uzależnienie, nie tylko od dopalaczy, zaczyna się właśnie od tego pierwszego razu. Osoba, która doświadczy działania konkretnej substancji, często jest zadowolona z jego działania, przez co chętnie sięga po kolejne dawki. Często występuje również presja otoczenia. Po pierwszym zażyciu jakiejkolwiek substancji tego typu znacznie zwiększa się ryzyko pojawienia się groźnego dla zdrowia i życia nałogu.

Czym są dopalacze?

Są to niezwykle niebezpieczne substancje psychoaktywne, które powodują konkretne zmiany zachowania – od nadmiernego pobudzenia do senności i obojętności. Są one bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka, ponieważ w większości przypadków prowadzą do uzależnienia. To z kolei może prowadzić do wielu niebezpiecznych objawów psychotycznych, chorób, a w rezultacie śmierci – z przedawkowania lub działania toksyny na organizm.

Dopalacze w wielu przypadkach prowadzą także do załamania linii życiowej uzależnionego – wypada on stopniowo z kolejnych ról społecznych, co z kolei może prowadzić do problemów z prawem.

Jakie są objawy zażycia dopalaczy?

Objawy zażycia dopalaczy są bardzo różnorodne i zależą od substancji, którą zażyto. Bardzo często pojawia się ból i zawroty głowy, a także charakterystyczne zmiany zachowania. Osoba po przyjęciu danej substancji może być bardzo pobudzona lub, odwrotnie, bardzo senne i obojętna na rzeczywistość. W niektórych sytuacjach występują także objawy psychotyczne, przypominające symptomy takich chorób, jak schizofrenia paranoidalna.

Co zrobić, kiedy przyjąłeś dopalacze i źle się czujesz?

Jeśli już zażyjesz dopalacze dowiedz się dokładnie co to była za substancja. Natychmiast idź do lekarza (dobrze, jeśli będziesz miał przy sobie opakowanie od substancji, którą zażyłeś). Pij również dużo wody mineralnej, aby jak najszybciej wypłukać toksyny z organizmu. Pod żadnym pozorem nie zażywaj żadnych leków – mogą one wejść w interakcję z toksyną. Oczywiście nie prowadź także samochodu ani innego pojazdu.

Kto jest najbardziej narażony na uzależnienie od dopalaczy?

Najczęściej bez wątpienia są to osoby młode, które pragną doświadczyć w życiu wszystkiego. Sięgają one po dopalacze po to, aby ubarwić swoją imprezę, doświadczyć różnych negatywnych stanów, a nawet halucynacji. Niektórzy biorą także stymulanty, kiedy mają przygotować się do ważnych egzaminów czy sprawdzianów. Grupą ryzyka są także osoby pragnące osiągnąć jakiś konkretny cel, np. awans w pracy. Sięgają one po różne środki, aby jeszcze polepszyć swoje wyniki zawodowe.
Zadzwoń do nas. Telefon: +48 691 103 691

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 519 087 892

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691

Zadzwoń teraz