Przymusowe leczenie alkoholizmu

25 września, 2017

Co zrobić, gdy osoba uzależniona nie chce poddać się leczeniu? Jak poradzić sobie z tym, że osoba chora zamienia życie rodziny w prawdziwą mękę? Rozwiązaniem może być leczenie przymusowe. Jednak aby z niego skorzystać, muszą być spełnione określone warunki.

Kiedy leczenie z przymusu?

Na przymusowe leczenie w ośrodku odwykowym oraz detoks skierowana może być osoba, która za sprawą swojej choroby alkoholowej powoduje:

  • rozpad rodziny,
  • powtarzalne zakłócanie porządku publicznego i spokoju,
  • demoralizuje nieletnich,
  • uchyla się od pracy.

Z wnioskiem o skierowanie alkoholika na leczenie przymusowe występuje Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Spraw Alkoholowych. Komisja kieruje na leczenie na wniosek własny, złożony przez osobę uzależnioną bądź osobę, która jest w stanie udokumentować wyżej wymienione przesłanki. Dowodami potwierdzającymi wskazania do leczenia przymusowego mogą być: notatki z interwencji policyjnych, rachunki z izby wytrzeźwień bądź orzeczenia psychologa o stanie psychicznym dzieci wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym.

Leczenie ambulatoryjne czy zamknięte?

Osoba skierowana na leczenie przymusowe zostaje poddana badaniu przez biegłego, który wydaje opinię, czy dana osoba cierpi na chorobę alkoholową oraz czy wymaga leczenia i w jakiej formie. Na podstawie wniosku komisji ds. rozwiązywania spraw alkoholowych, opinii biegłego i przedstawionych dowodów sąd rejonowy podejmuje decyzję o przymusowym leczeniu doraźnym (ambulatoryjnym z uczęszczaniem na spotkania grupy) bądź w ośrodku zamkniętym (z detoksem i terapią). Niestawienie się na rozprawę (bez usprawiedliwienia) lub uchylanie się od leczenia przez osobę uzależnioną może skutkować podjęciem przez sąd decyzji o doprowadzeniu do ośrodka siłą przez policję. Sąd wydaje orzeczenie w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Jak przebiega leczenie przymusowe?

Po uprawomocnieniu wyroku osoba skierowana na leczenie przymusowe musi stawić się w wyznaczonym dniu i w wyznaczonym ośrodku leczenia uzależnień. Leczenie trwa tak długo, jak jest to konieczne, lecz nie dłużej niż dwa lata od daty uprawomocnienia orzeczenia sądu. Czas pobytu w ośrodku może zostać skrócony przez sąd, na wniosek osoby uzależnionej, zakładu, w którym ona przebywa, prokuratora lub z urzędu. Niezbędna jest w tym przypadku oczywiście pozytywna opinia ośrodka odwykowego.

Bardzo często zdarza się, że osoby skierowane na leczenie przymusowe są w tak zaawansowanym stanie choroby, że najpierw muszą trafić na detoks, czyli odtruwanie. Przez pierwsze dni chory otrzymuje pod kontrolą lekarską leki i kroplówki wyrównujące gospodarkę wodno-elektrolitową oraz łagodzące przykre skutki zespołu abstynencyjnego. Po całkowitym wytrzeźwieniu ustala się plan terapii i leczenia. Zdarza się tak, że przymusowe leczenie odwykowe wiąże się również z koniecznością ubezwłasnowolnienia bądź leczenia psychiatrycznego.

Szczegółowych informacji na temat leczenia odwykowego – dobrowolnego lub przymusowego – udzieli prywatny ośrodek terapii uzależnień. Szukasz pomocy?


Zadzwoń do nas. Telefon: +48 691 103 691

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 519 087 892

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691

Zadzwoń teraz