Proces leczenia alkoholizmu w NZOZ Lewin

21 marca, 2019

Na wstępie należy podkreślić, że jednym z najskuteczniejszych sposobów na zatrzymanie rozwoju uzależnienia jest podjęcie leczenia odwykowego w ośrodku stacjonarnym. To kompleksowy proces, który powinien obejmować przerwanie ciągu picia, detoksykację organizmu, a także terapię – grupową oraz indywidualną. Mechanizm uzależnienia od alkoholu (jak i innych substancji psychoaktywnych) zawiera wiele pułapek, przez które samodzielne zerwanie z nałogiem jest praktycznie niemożliwe – nawet jeśli choremu udaje się utrzymywać dłuższe okresy abstynencji.

Leczenie rozpoczyna się w momencie przerwania ciągu picia. Pierwszym etapem leczenia jest detoks, który pomoże wyeliminować z organizmu produkty uboczne metabolizmu alkoholu, a jednocześnie złagodzi przebieg objawów zespołu abstynencyjnego. Podczas detoksu pacjent otrzymuje m.in. elektrolity przywracające równowagę w organizmie, a także, jeżeli to konieczne, otrzymuje wsparcie farmakologiczne. Jest pod kontrolą lekarza.

Po odzyskaniu pełnej trzeźwości rozpoczynamy terapię – grupową oraz indywidualną. Powinna trwać ona nie krócej niż cztery tygodnie, a w przypadku politoksykomanii czas ten może się wydłużyć. Terapia ma na celu oswojenie pacjenta z chorobą oraz naukę czerpania satysfakcji z życia w trzeźwości. Kontakt z innymi uzależnionymi pomoże wymienić się doświadczeniami i emocjami. Terapia służy zmianom zachowań, postaw i przekonań, przyzwyczajeń, a także sposobów reagowania, w tym radzenia sobie ze stresem i trudnościami.

W NZOZ Lewin nad przebiegiem leczenia czuwają wyspecjalizowani terapeuci i instruktorzy, psycholog oraz lekarze – internista, neurolog i psychiatra. Pracujemy w oparciu o program leczenia, uwzględniający indywidualne potrzeby pacjenta oraz podzielony na etapy. Pomagamy naszym pacjentom uporządkować na nowo życie w trzeźwości, edukujemy, uczymy metod radzenia sobie ze stresem i napięciem, kształtujemy ich motywację.

Nie tylko terapia

Jednym z elementów leczenia w ośrodku NZOZ Lewin jest organizacja czasu wolnego pomiędzy zajęciami terapeutycznymi. Naszym pacjentom udostępniamy m.in. siłownię, boiska sportowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka), basen, saunę czy organizujemy wieczory filmowe. Sama Wisła i okolice zachęcają do górskich wędrówek po najpiękniejszych szlakach Beskidu Śląskiego.

Po zakończeniu terapii w NZOZ Lewin pacjenci nie pozostają sami w zderzeniu z rzeczywistością. Po wyjściu z ośrodka mogą oni konsultować się z nami telefonicznie, przyjechać na konsultację bezpośrednią lub po prostu odwiedzić ośrodek, by podzielić się spostrzeżeniami i sukcesami.

Dlaczego terapia w ośrodku?

Terapia w ośrodku odwykowym jest skutecznym rozwiązaniem dla alkoholika, ponieważ warunkiem niezbędnym do podjęcia leczenia jest abstynencja. Realizacja programu terapeutycznego w ośrodku zamkniętym pozwala utrzymać stałą kontrolę nad pacjentem, co jest bardzo ważne w początkowych tygodniach intensywnych działań terapeutycznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć pożądane rezultaty w możliwie krótkim czasie. Osoba z chorobą alkoholową musi odciąć się od trybu życia podporządkowanemu alkoholowi i rytuałom picia.


Zadzwoń do nas. Telefon: +48 691 103 691

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 519 087 892

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691

Zadzwoń teraz