Politoksykomania – proces leczenia w NZOZ Lewin

22 września, 2019

Politoksykomania to jednoczesne nadużywanie i/lub uzależnienie od wielu substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki, leki, dopalacze. Środki uzależniające mogą być zażywane jednocześnie bądź naprzemiennie. W lecznictwie odwykowym zjawisko politoksykomanii jest coraz częściej obserwowane.

Na czym to polega?

Leczenie pacjentów z politoksykomanią to wyzwanie dla terapeutów. Osoby uzależnione od więcej niż jednej substancji psychoaktywnej wymagają bardziej skomplikowanej detoksykacji. Przykładem obrazującym trudność terapeutyczną może być sytuacja pacjenta uzależnionego od alkoholu i benzodiazepin – leków przeciwlękowych, uspokajających i nasennych. Podczas podjęcia leczenia, po odstawieniu alkoholu, taki pacjent ma objawy abstynencyjne, odczuwa lęki i napięcie, z którymi nie może poradzić sobie, nie zażywając leków benzodiazepinowych, od których także jest uzależniony. Z kolei jeżeli ten sam pacjent odstawi alkohol, ale będzie dalej przyjmował przytłumiające leki, nie będzie reagował na działania terapeutyczne, ponieważ będzie pod wpływem leków. Mamy do czynienia z błędnym kołem.

Jest trudniej

Terapeuci obserwują, że osoby z politoksykomanią miewają słabszą świadomość istnienia problemu uzależnienia niż osoby uzależnione od jednej tylko substancji. Tacy pacjenci częściej zaprzeczają istnieniu choroby, uważają, że mają wszystko pod kontrolą, a do tego częściej niż inni pacjenci wykazują skłonność do łamania abstynencji podczas leczenia i przerywania terapii.

Jak zatem powinno wyglądać leczenie osób z politoksykomanią?

Przede wszystkim ważna jest dokładna diagnoza. Należy sprawdzić, jak pacjent radzi sobie z dolegliwościami abstynencyjnymi, napięciem, stresem. Leczenie powinno obejmować skuteczną detoksykację, a także jednoczesną abstynencję od wszystkich substancji, od których uzależniony jest pacjent. Warto podkreślić, że osoby uzależnione od jednej substancji psychoaktywnej nie mogą „bezpiecznie” stosować żadnych innych substancji psychoaktywnych, takich jak np. marihuana. Zażywanie innych substancji nie stanowi substytutu, lecz najczęściej powoduje powrót do zażywania substancji, nad którą kontrola została utracona.

Oczywiście leczenie osób z politoksykomanią powinno być dostosowane indywidualnie, na podstawie dokładnej i pogłębionej diagnozy. W NZOZ Lewin leczenie obejmuje pracę nad motywacją, psychoedukację, a także pracę nad osobistymi sposobami pacjenta na radzenie sobie z problemami bez alkoholu, leków, narkotyków i innych. W terapii uczestniczą psycholog oraz lekarze – internista, psychiatra i neurolog. Dzięki temu działanie jest synergiczne i zorientowane na cel.

Jako ośrodek wyspecjalizowany w terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy czy hazardu prowadzimy leczenie osób z politoksykomanią.
Zadzwoń do nas. Telefon: +48 691 103 691

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 519 087 892

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691

Zadzwoń teraz