Leczenie uzależnień behawioralnych

Uzależnienia behawioralne są niekontrolowanym wykonywaniem pewnych czynności, są uzależnieniem od różnego rodzaju zachowań.

Zachowania te oceniane są jako patologiczne z uwagi na ich intensywność i ponoszone przez osobę uzależnioną konsekwencje. Uzależnienia behawioralne nie są związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.

Zaliczmy do nich między innymi:

 • gry hazardowe
 • gry komputerowe
 • seks
 • internet
 • zakupy
 • ćwiczenia
 • jedzenie
 • praca
 • wiele innych

Obszary uzależnień od czynności:

 • Patologiczny hazard
 • Uzależnienie od internetu
 • Seksoholizm
 • Zakupoholizm
 • Pracoholizm
 • Fonoholizm (uzależnienie od telefonu)
 • Samouszkodzenia umiarkowane
 • Bigoreksja (uzależnienie od posiadania umięśnionego ciała)
 • anoreksja (uzależnienie od opalania się)
 • Ortoreksja (uzależnienie od zdrowej diety)
 • Kompulsywne objadanie się
 • Inne

Objawy uzależnienia:

 1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu podejmowania określonych czynności bądź zachowań.
 2. Trudności w kontrolowaniu danego zachowania.
 3. Zachowanie zaczyna dominować nad pozostałymi, staje się najważniejszą aktywnością.
 4. Rośnie tolerancja – zwiększa się zapotrzebowanie na dane zachowanie w celu uzyskania efektów wcześniej uzyskiwanych przy mniejszym jego nasileniu . Wskaźnikiem rosnącego zapotrzebowania może być wydłużenie czasu poszczególnych epizodów zachowania lub wzrost ich intensywności (jakości).
 5. Fizjologiczne lub/i psychiczne objawy odstawienia, występujące gdy zachowanie zostało przerwane lub ograniczone ( np. złość, smutek, poirytowanie).
 6. Konflikt na trzech płaszczyznach:
 • konflikt osoby z otoczeniem (interpersonalny) np. z rodziną, przyjaciółmi;
 • konflikt intra-psychiczny (intrapersonalny) np. przeżywanie negatywnych emocji na skutek angażowania się w dane zachowanie;
 • konflikt pomiędzy osobą a jej aktywnościami takimi jak: praca, nauka, zainteresowania.

7.  Kontynuacja szkodliwych zachowań pomimo strat i szkód z nimi związanych.

8. Nawroty do zachawania po okresach abstynencji.

Edyta Bokisz

Bibliografia:

 1. www.youtube.com/watch?v=UniZFIFpnd8&ab_channel=FundacjaHilgiera;
 2. https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/;
 3. M. Rowicka, „Uzależnienia behawioralne” KBPN, Warszawa 2015;
 4. M .Kik „Uzależnienia behawioralne” , FUNDACJA TENEO.

Negatywne konsekwencje uzależnień behawioralnych

 • Fizyczne
  bóle i zawroty głowy, bóle nadgarstka, bóle w klatce piersiowej, nudności, problemy żołądkowe, tiki nerwowe, zespół przewlekłego przemęczenia.
 • Psychiczne
  nadaktywność, problemy ze snem, nieumiejętność wypoczynku, napięcie emocjonalne, zmienne nastroje, drażliwość, trudności w koncentracji uwagi, zaniżona samoocena, obniżona satysfakcja z życia, przygnębienie.
 • Społeczne
  zaniedbywanie innych aktywności, zawężenie lub brak zainteresowań, izolowanie się od innych ludzi – złe relacje rodzinne związane z zanikaniem więzi czy rozpadem rodziny.

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 519 087 892

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691

Zadzwoń teraz