Leczenie lekomanii

LEKOMANIA ( uzależnienie od leków) najczęściej obejmuje zażywanie leków z grupy benzodiazepin o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym, przeciwdrgawkowym, rozluźniającym mięśnie.

W piśmiennictwie naukowym, zwłaszcza medycznym, stosowane są zamiennie lub równolegle różne terminy określające związki chemiczne lub mieszaniny tych związków, które mają lub mogą mieć działanie uzależniające.

Objawy uzależnienia od leków

Lek jest to czysta substancja lub mieszanina substancji, bądź preparat farmaceutyczny, albo nawet produkt pochodzenia roślinnego, który może zmieniać jedną lub więcej czynności żywego organizmu a nawet żywej komórki, niezależnie od kierunku tej zmiany i jej następstw.

Zgodnie z tak szeroko sformułowaną definicją leku – lekiem są również substancje, których działanie biologiczne nie ma korzystnego wpływu i które ani pośrednio, ani bezpośrednio nie służą poprawie stanu zdrowia i nie zapobiegają chorobom, a także takie substancje, które mają jedynie działanie niekorzystne, toksyczne.

Jeśli tak szeroko rozumiany „lek” działa na ośrodkowy układ nerwowy, powodując zmianę emocji i doznań psychicznych, które wyrażają się zmianą zachowania, mówimy o substancji lub leku psychoaktywnym. Nazwa obejmuje substancje psychotropowe, tj. leki o działaniu uspokajającym i pobudzającym, a także zmieniającym, a nawet zniekształcającym reakcje i odczucia psychiczne, oraz leki działające wybiórczo ośrodkowo na mechanizmy czucia bólu. Zaliczmy do nich przeciwbólowe leki odurzające działające ośrodkowo.

Objawy uzależnienia od leków
z grupy benzodiazepin:

 • Zażywanie leku w przepisanych dawkach przez wiele miesięcy a nawet lata
 • Przyjmowanie leku aby zacząć ” normalnie funkcjonować” ponieważ pojawia się zespół odstawienny lub niektóre jego objawy z chwilą ograniczenia dawki leku lub próbą jego odstawienia
 • Objawy odstawienia pojawiają się pomiędzy kolejnymi dawkami w przypadku krótko działającego leku
 • Kontynuowanie przyjmowania leku pomimo ustąpienia objawów odstawiennych, dla których były przyjmowane
 • Regularne wizyty u lekarzy wyłącznie w celach uzyskania recept na zażywany lek
 • Wizyty jednocześnie u wielu lekarzy w celu uzyskania pożądanej dawki leku
 • Dożylne wstrzykiwanie sobie leku dla wzmocnienia efektu
 • Poświęcanie coraz większej ilości czasu i energii na zdobywanie i zażywanie leków.
 • Panika, duży niepokój, gdy brakuje leku, gdy nie uda się zgromadzić jego wystarczającej ilości
 • Nie rozstawanie się z lekiem, noszenie go przy sobie i zażywanie dodatkowych dawek przed każdą stresującą sytuacją
 • Samodzielne zwiększanie dawek leku ponieważ dotychczasowe przestają działać
 • Nasilenie się objawów lękowych, bezsenność, depresja, objawy psychosomatyczne mimo ciągłego zażywania leku
 • Zażywanie kilku rodzajów leków jednocześnie dla spotęgowania ich działania lub picie alkoholu w celu wzmocnienia działania leku
 • Zdobywanie leków w nielegalny sposób ( na czarnym rynku, fałszowanie recept, korumpowanie lekarzy)
 • Zażywanie dużych dawek silnego leku dla osiągnięcia efektu “haju”

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 519 087 892

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691

Zadzwoń teraz