Od jakich leków można się uzależnić

6 listopada, 2019

Uzależnienie to nie jest aż tak powszechne, jak chociażby alkoholizm czy narkomania. Mimo to lekomania jest niezwykle niebezpiecznym nałogiem, który jest nie tylko trudny do rozpoznania, ale także może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Dlatego też warto ciągle poszerzać swoją wiedzę dotyczącą lekomanii, aby można było łatwiej rozpoznać objawy uzależnienia i pomóc tym, którzy się z nim borykają. Chcemy przedstawić Wam najbardziej znane grupy leków, które najczęściej stają się przyczyną nałogów.

Mówiąc ogólnie, uzależnienie powstaje najczęściej na skutek przyjmowania konkretnych leków nasennych, przeciwbólowych, dopingujących, uspokajających czy hormonalnych. Oczywiście nie można powiedzieć, że wszystkie medykamenty z tych grup są niebezpieczne. Zazwyczaj w skrócie mówi się o grupach leków, tak jak wyżej. Jednak w rzeczywistości chodzi tu nie tyle o nie, o ile bardziej o zawarte w nich substancje aktywne. To właśnie one sprawiają, że dana osoba może uzależnić się od ich przyjmowania.

Mechanizm jest bardzo podobny, jak przy innych nałogach – dana osoba przyjmuje lek zgodnie z zaleceniami, lecz tolerancja organizmu rośnie. Z czasem pacjent może zwiększać dawki twierdząc, że tabletki nie działają. Jest to prosta droga do stopniowego uzależnienia od danej substancji. Może to skutkować nie tylko objawami przedawkowania, ale w pewnym momencie również zatruciem organizmu, a ostatecznie również śmiercią.

Najbardziej znanymi substancjami, które mogą powodować uzależnienia są opioidy, barbiturany, jak również benzodiazepiny.

Opioidy

Leki z zastosowaniem opioidów wykazują działanie pobudzające na receptory opioidowe w mózgu. Te z kolei wpływają na zniwelowanie oraz zapobieganie bólowi. Dlatego też stosuje się je w różnego rodzaju lekach przeciwbólowych, takich jak chociażby morfina, metadon, oksykodon, tramadol czy kodeina.

Najczęściej substancje te zapisuje się przy dużych dolegliwościach bólowych (np. głowy czy kręgosłupa), męczącym kaszlu lub biegunce. Za każdym razem wydawanie recept powinno być dokładnie kontrolowane, aby zmniejszyć do minimum ryzyko nałogu.

Opioidy wyróżniają się stosunkowo wysokim ryzykiem uzależnienia między innymi dlatego, że osoby chore widzą w nich ucieczkę od swoich problemów, nie czują lęku, a czasem po prostu chcą „zabawić się”.

Barbiturany

Leki z zawartością tej substancji wykazują silne działanie uspokajające oraz nasenne. Ze względu na właściwości uzależniające aktualnie producenci leków mocno ograniczyli wykorzystanie barbituranów. Aktualnie stosuje się je w leczeniu padaczki, a także podczas przygotowywania znieczuleń ogólnych w anestezjologii.

Benzodiazepiny

Substancja ta jest dość często stosowana jako nasenna oraz uspokajająca. Czasem dodaje się ją także do leków antydepresyjnych. Jest ona niebezpieczna, ponieważ stwarza ryzyko uzależnienia już po 2-3 miesiącach stosowania. W związku z tym lekarze zapisują leki z benzodiazepinami w leczeniu trwającym do 4 tygodni.

Jeśli Ty lub Twój bliski przyjmuje leki z powyższymi substancjami, zachowaj szczególną ostrożność w stosowaniu.
Zadzwoń do nas. Telefon: +48 691 103 691

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 519 087 892

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691

Zadzwoń teraz