Jak pomóc alkoholikowi wyjść z nałogu?

25 września, 2017

Chyba każdy, kto zetknął się z chorobą alkoholową w swym bezpośrednim otoczeniu zadał sobie kiedyś pytanie: Jak pomóc alkoholikowi? Z całą pewnością zadają je sobie partnerzy i partnerki, dzieci czy przyjaciele osób uzależnionych. Tak jak rozwój choroby, tak i jej leczenie będzie wymagało czasu. Alkoholik wymaga specjalistycznego leczenia odwykowego. Pomóc osobie uzależnionej można tylko nakłaniając ją do podjęcia specjalistycznego leczenia.

Zmiana postawy

Należy próbować nakłonić osobę uzależnioną do skorzystania ze specjalistycznej pomocy, jednak nie za pomocą gróźb, szantażu, ani awantur. Osoba uzależniona nie będzie na nie reagowała. Tylko zmiana postawy rodziny uświadomi alkoholikowi, że pije z własnego wyboru, a wszelkie konsekwencje picia spoczywają wyłącznie na nim. Dlatego nie należy naprawiać błędów popełnianych przez osobę uzależnioną, usprawiedliwiać i tłumaczyć go przed otoczeniem, ukrywać jego problemu, sprzątać po nim i zacierać śladów picia czy wpadek zaliczonych pod wpływem alkoholu. Tylko w ten sposób można dać alkoholikowi szansę na to, by poprawił swoje błędy i zastanowił się nad konsekwencjami swojego postępowania. Gdy rodzina konsekwencje te bierze na siebie, takiej szansy choremu nie daje.

Interwencja

Jednym z rodzajów pomocy alkoholikowi jest tzw. metoda interwencji. Polega ona na spotkaniu osoby pijącej w gronie osób z najbliższego otoczenia – rodziny, sąsiadów, kolegów z pracy. Na takim spotkaniu należy przedstawić osobie uzależnionej zdarzenia i fakty związane z jej nałogiem. Warunek jest taki, aby podczas interwencji alkoholik był trzeźwy. Rozmowa powinna być konstruktywna i życzliwa. Jej celem powinno być ustalenie terminu i miejsca podjęcia terapii. Przekonanie chorego do leczenia nie jest łatwe. Na ogół osoba uzależniona musi przeżyć wstrząs, aby samodzielnie zgłosić się na terapię. Dlatego mówi się, że większość alkoholików pije, dopóki nie dotknie dna – nie straci pracy, domu, partnera, rodziny. Nie warto jednak czekać na ten krytyczny moment.

Ważne zasady

Pomoc alkoholikowi to nie kwestia jednej rozmowy, ale miesięcy, a nawet lat starań. W walce z alkoholizmem ważniejsze od słów są czyny. Osoba z bliskiego otoczenia osoby uzależnionej powinna działaniem sprowadzić alkoholika na ziemię. I podobnie w drugą stronę – nie należy zwracać uwagi na to, co alkoholik mówi i obiecuje, lecz co robi. Warto pamiętać, że dla alkoholika nie ma argumentu silniejszego niż jego chęć napicia się. Dlatego tak trudno przemówić do rozsądku osoby uzależnionej.

Pomóc alkoholikowi może jedynie silna osoba. Członkowie rodzin z problemem alkoholowym również powinni korzystać z profesjonalnego wsparcia terapeutycznego. Oferują je prywatne ośrodki terapii uzależnień. Specjaliści pomagają także osobom będącym w stanie koalkoholizmu, czyli współuzależnienia. Jest to stan, w którym bliscy osoby uzależnionej, ze wstydu i w trosce o dobro rodziny robią wszystko, aby zamaskować problem przed otoczeniem. Niestety nie przynosi to pozytywnych rezultatów i może zaszkodzić dobru całej rodziny.


Zadzwoń do nas. Telefon: +48 691 103 691

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 519 087 892

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691

Zadzwoń teraz