Ile trwa odwyk alkoholowy?

2 grudnia, 2022

Ile trwa odwyk alkoholowy? Alkoholizm to choroba przewlekła. Oznacza to, że pozostaje z osobą uzależnioną na całe życie. Jednak leczenie uzależnienia od alkoholu może osiągnąć stabilną remisję. Czasami to całe życie. Warunki odwyku alkoholowego są warunkowe i zależy to od stanu zdrowia, obecności chorób, nasilenia problemów psychologicznych, stadium alkoholizacji i indywidualnych cech organizmu. Z reguły procedura odwyku alkoholowego trwa od 3 do 6 miesięcy. Ale powinna trwać tak długo, aby osoba uzależniona od alkoholu potrafiła ustabilizować abstynencję i radziła sobie w sytuacjach głodowych.

Ile trwa odwyk alkoholowy?

Trzy lub sześciomiesięczny odwyk alkoholowy w Ośrodku psychologiczno – terapeutycznym jest w stanie przygotować osobę uzależnioną do życia w abstynencji, pamiętając, że prowadzona będzie dalsza terapia uzależnienia np. w poradni uzależnień. Istnieje kategoria osób, u których okres ten może się wydłużyć np. jeśli w przeszłości występowały nawroty, zwłaszcza te w znacznych odstępach czasu i pomimo leczenia. Podczas odwyku alkoholowego osoba uzależniona bierze udział w zajęciach edukacyjnych, przechodzi konsultację psychologiczną, psychiatryczną oraz internistyczną.

Niezbędna jest detoksykacja alkoholowa, czyli terapia ostrego zaburzenia alkoholowego i zespołu odstawienia alkoholu. Detoksykacja alkoholowa polega w pierwszej kolejności na przerwaniu spożywania alkoholu i złagodzeniu ostrego zespołu odstawienia alkoholu (kaca) metodami farmakologicznymi. Osoby uzależnione od alkoholu wymagają dożylnych wlewów kroplowych, głównie izotonicznym roztworem chlorku sodu, ponieważ długotrwałe nadużywanie alkoholu prowadzi do odwodnienia, braku jonów potasu i magnezu. Dlatego terapia infuzyjna jest niezbędna do detoksykacji, nawodnienia, wyrównania niedoboru elektrolitów i dożylnego podawania leków.

Kolejny krok odwyku alkoholowego to terapia psychologiczna indywidualna i grupowa. Alkoholik pracuje z terapeutą nad rozpoznaniem swojego uzależnienia i poznaje metody radzenia sobie z głodem alkoholowym.Trenuje umiejętności odmawiania picia co zapobiega nawrotom. Osoba uzależniona pracuje w grupie terapeutycznej i wspólnie z psychoterapeutą opracowuje indywidualny proces odwyku alkoholowego. W tym czasie następuje rozpoznawanie i niwelowanie zaburzeń emocjonalnych które mogłyby zagrozić abstynencji. Podczas odwyku alkoholowego w ośrodku osoba uzależniona może skorzystać z dodatkowych programów terapii i nauczyć się radzić sobie z nawrotami, złością, stresem, poczuciem bezsilności.

Czy dla każdej osoby uzależnionej czas odwyku alkoholowego jest taki sam?

Czas trwania odwyku alkoholowego jest inny dla każdej osoby, a jest to spowodowane rodzajem uzależnienia fizycznego i psychicznego. Niektóre osoby korzystają z miesięcznego odwyku alkoholowego a inne potrzebują 2, 3 a nawet 6 miesięcy na wyjście z nałogu. Obejmuje to przywrócenie równowagi psychicznej i metabolizmu, uwolnienie od uzależnienia psychicznego. Czas trwania odwyku zależy od stadium alkoholizmu, im dalej choroba zaszła, tym trudniej przywrócić osobę do jasnego umysłu i ponownie przystosować ją do społeczeństwa. Warunki są ustalane wyłącznie przez lekarza i terapeutę.

Dlaczego odwyk alkoholowy trwa tak długo?

Ponieważ samo uzależnienie trwało latami, człowiek mógł pić przez dziesiątki lat, a warunki do tego mogą leżeć we wczesnym dzieciństwie. Nie da się przez miesiąc lub dwa zmienić to, co żyło w człowieku przez całe życie: postawy i cele, lęki, depresję, kompleksy, stosunek do życia, bliscy itp.

Przebieg odwyku od alkoholu obejmuje nie tylko przywrócenie zaburzonych funkcji organizmu, ale także motywację do leczenia. Przywrócenie czterech sfer życia: duchowej, umysłowej, fizycznej i moralnej. Psychologicznego komponentu terapii nie da się zrealizować od razu wymaga przestudiowania cech psychicznych osoby uzależnionej i jej cech osobowych, doświadczenia, a dopiero potem jego kierunku, wykształcenia nowych nawyków. Obejmuje również terapię antystresową, terapie grupowe oraz indywidualne. Wszystkie zajęcia i działania mają na celu pokazanie człowiekowi, jak ma żyć, pozwalając mu odczuć realia innego, zdrowego życia.

Czym jest odwyk alkoholowy?

W rzeczywistości odwyk alkoholowy to przystosowanie uzależnionego do życia, w którym nie ma miejsca na mocne trunki. Osoba uzależniona uczy się cieszyć światem zewnętrznym bez dodatkowej stymulacji alkoholowej. W trakcie odwyku stosuje się metody mające na celu normalizację stanu psychofizycznego. W ośrodku psychologiczno – terapeutycznym każdemu proponuje się unikalny program odwykowy stworzony specjalnie dla niego.

  • Terapia medyczna. Alkohol ma negatywny wpływ na wszystkie narządy wewnętrzne – wątrobę, nerki, serce, mózg. Dlatego konieczne jest wyeliminowanie konsekwencji długotrwałego picia, aby poprawić stan zdrowia. W tym celu można stosować różne leki o działaniu objawowym i wspomagającym.
  • Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna. Wymaga od uzależnionego regularnych sesji psychoterapii, codziennej komunikacji z psychologiem. Ma na celu wyeliminowanie głodu alkoholu, stworzenie optymalnych warunków do długotrwałej remisji.

Faktem jest, że po ukończeniu odwyku alkoholowego osoba powraca do środowiska, w którym prawdopodobieństwo nawrotu jest bardzo wysokie. Dlatego w toku pracy specjaliści starają się zmienić jego stosunek do życia, do ludzi, do sfery zawodowej. Osoba uzależniona nastawiony jest na poprawę komunikacji i umiejętności specjalnych, naukę budowania relacji, przyznawania się i korygowania swoich błędów. 

Nigdy nie jest za późno, aby odbudować swoje życie.

Ośrodek Psychologiczno – Terapeutyczny
ul. Wodna 7, 43-460 Wisła

Zadzwoń do nas

+48 519 087 892

Zadzwoń do nas

+48 691 103 691

Zadzwoń teraz